Archiv-Net

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

615.892,69 EUR

Doba realizace projektu:

27.03.2018 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Landesamt für Archäologie Sachsen (Lead-partner)
  • Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. (projektový partner)

Obsah

V rámci projektu „Archiv-Net“ je zjišťována dostupnost a využitelnost kulturněhistorických sbírek a archivů v Krušnohoří. Dvojjazyčně publikované poznatky mají odborným badatelům i laikům usnadnit využití nabídky těchto institucí. Dále mají být v pilotní studii zkoumány nadregionální vlivy na saská a česká hornická centra ve středověku a raném novověku. V centru pozornosti stojí následující otázky:

1) Odkud původně pocházeli horníci a důlní podnikatelé?

2) Jaké technické inovace s sebou přinesli?

3) Jaké to mělo důsledky pro hospodářský, demografický a kulturněhistorický vývoj Krušnohoří?

  • nalezení a výzkum historických pramenů k hornictví
  • rozbor terénu, objektů a organických zůstatků moderními archeologickými a přírodovědeckými metodami jako např. archeometalurgie, dálkový výzkum (LiDAR), numismatika, dendrochronologie a radiokarbonová metoda C14
  • několik pracovních setkání u vybraných sbírek historických fondů

Výsledky projektu:

Webové stránky projektu:

https://archaeomontan.eu/montanarchaeologie-in-sachsen (v německém jazyce)

Fotografie:

obrázek 3: Antropoložka Dr. Bettina Jungklaus odebírá vzorek ze středověkového pohřebu k určení jeho původu - analyzí izotopů

obrázek 4: Městské a hornické muzeum ve Freibergu, 3. workshop projektu Archiv-Net dne 2.dubna 2019

obrázek 5: Státní okresní archiv v Karlových Varyech, 6. workshop projektu Archiv-Net dne 26. listopadu 2019

obrázek 6: Závěrečná konference Archiv-Net dne 4. zaří 2020. Tým projektu z Landesamt für Archäologie: Dr. Christiane Hemker, Dr. Ivonne Burghardt und Grit Neubauer

obrázek 7: Závěrečná konference Archiv-Net, která byla provedena jak v prezenci tak živě ve streamu

© Landesamt für Archäologie Sachsen