MUNDANI

 

Finanční podpora EU (EFRR):

1.324.622,59 EUR

Doba realizace projektu:

31.08.2015 - 31.07.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Umweltzentrum Dresden e.V. (Lead-partner)
 • Gymnázium Teplice, příspěvková organizace (projektový partner)

Obsah:

Cílem projektu „MUNDANI“ bylo probudit zájem o velká témata lidstva a zodpovědět otázku, jaké konflikty a rozpory nás dnes nutí k zamyšlení. Svobodu a mír nelze vynutit násilím. Jak můžeme smysluplně přispívat ke svobodě a míru? Naše současná společnost plná blahobytu přispívá svým konáním k chudobě ostatních obyvatel země a budoucích gene-rací. Může existovat spravedlnost, a co pro ni musíme udělat? Jsme odcizeni přírodě kolem nás, používáme ji a ničíme, přestože ji potřebu-jeme. Můžeme ještě žít v souladu s přírodou?

Cíle projektu:

Ve spolupráci s Gymnáziem Teplice připravovalo Centrum životního prostředí v Drážďanech (Umweltzentrum Dresden e. V.) od 1. dubna 2016 projektové dny pro žáky a žákyně, kteří se věnují výše zmíněným otázkám.

 • Společné práce českých a německých žáků na jedné z celkem deseti tematických oblastí v Drážďanech a v Teplicích.
 • Výběr neobvyklých míst setkání – bývalá klášterní kaple Beuron v Teplicích a strážní domek odlehlého hřbitova v Drážd’anech. Jejich pohnutá historie vypráví žákům autenticky o válce, vyhnání / odsunu německojazyčného obyvatelstva a jejich šanci na nový začátek.
 • Nabídka mezioborových, současných témat, které vyhovují výukové látce pro druhé stupně základních škol a střední školy.

Výsledky projektu:

Proběhla česko-německá setkání k deseti aktuálním, důležitým událostem. V rámci workshopů vznikly pracovní materiály:

„Mír"

 • Útěk a vyhnání
 • Občanské války
 • Hledání stop: válka a mír

„Spravedlnost"

 • Xenophobie
 • Práva dětí
 • Férový obchod

„Ekologie":

 • Biodiverzita
 • Voda
 • Klimatické změny
 • Energie a mobilita

Dodatečně byly vypracovány informační příručky k tematicky důležitým místům:

 • Berounská kaple v Teplicích
 • Strážní dům a vnější hřbitov Sv. Matouše v Drážďanech

Na předání znalostí se mimo učitelů a jazykových animátorů podíleli i odborníci Vojenského historického muzea v Drážďanech, Saských et-nologických sbírek, Saské zemské centrály politického vzdělávání, deníku Saské noviny, Ekumenického informačního centra, jakožto i Ekocentra v Drážďanech.

Akce:

 • Projektové dny - Životní prostředí: "voda" (březen 2019)
 • Projektové dny - mír: "Útěk a vyhnání" (březen 2019)
 • Projektové dny - tématické okruhy: "mír" a "spravedlnost" (červen 2018)

Fotografie:

© Umweltzentrum Dresden e.V.

© Gymnázium Teplice