Krušnohoří - nová krajina, nové příležitosti

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

311.065,26 EUR

Doba realizace projektu:

07.12.2016 - 31.08.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. (Lead-partner)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (projektový partner 1)
 • Technische Universität Bergakademie Freiberg - Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (proj.partner 2)

Obsah:

 • vzdělávání mladých lidi v oblasti ekologicky přijatelného získávání energií ve vazbě na životní prostředí
 • výměna odborných zkušeností odborníků zajišťujících vzdělávání v rámci projektu

Aktivity v rámci projektu

 • Univerzita pro studenty středních škol na TU BAF - studenti se v období letních a zimních prázdnin během tzv. „technologického týdne“ intenzivně zabývají problematikou energetických surovin (přednášky, laboratorní pokusy a experimenty, prohlídky laboratorních a pilotních pokusných zařízení)
 • Dny otevřených dveří – představení TU Bergakademie Freiberg a VŠCHT v Praze
 • Noc vědy na TU Bergakademie Freiberg a VŠCHT v Praze (každé dva roky)
 • Dívčí dny - prostřednictvím všestranného programu bude dívkám umožněn náhled do zdánlivě "muži ovládané" inženýrské profese v oblasti energetického inženýrství
 • Projektové dny - pro německé školy a žáky nebo studenty německých a českých škol existuje možnost zapojení se do projektového dne organizovaného na institutu (TU BA Freiberg)
 • Odborné přednášky na školách - pro výuku v oblasti, která odpovídá studijnímu plánu některého z vyučovaných předmětů, existuje pro školní třídy možnost pozvat vědce na jejich školu (TU BA Freiberg)
 • Přednášky celoživotního vzdělávání na TU BA Freiberg - v rámci Celoživotního vzdělávání nebo centrálně organizovaných přednášek na různá témata můžete navštívit přednášky věnované inovativním postupům a technologiím pro ekologicky šetrné způsoby konverze fosilních a obnovitelných zdrojů energie
 • Exkurze - možnými cíli exkurzí jsou bioplynové stanice, tepelné elektrárny, hnědouhelné lomy nebo přečerpávací elektrárny (TU BA Freiberg)
 • Odborné semináře na VÚHU in Most
  • Minulost, současnost a budoucnost průmyslu a energetiky v Krušnohoří
  • Nové čisté uhelné technologie výroby energie pod krušnými horami – jak dlouho budou ještě v provozu staré?
  • Nová vize Evropské unie, Cirkulární ekonomika a odpady, kam s nimi?
  • O rekultivační problematice v podmínkách mostecké pánve
 • Odborné semináře na VŠCHT v Praze
  • Minulost, současnost a budoucnost průmyslu a energetiky v Krušnohoří.
  • Následky kyselé depozice, acidifikace a eutrofizace – budou lesy a vody opět zdravé?
  • Nové čisté uhelné technologie výroby energie pod Krušnými horami – jak dlouho budou v provozu ještě ty staré?
  • Minulost, současnost a budoucnost výroby plynu z uhlí
 • Jednodenní exkurze - Obnova krajiny, zahlazení následků těžby – příležitost pro sport a rekreaci (VÚHU Most)
 • Stáže v odborných útvarech VÚHU a.s. a na VŠCHT v Praze pro studenty středních škol
 • Demonstrační projekt na VÚHU Most - Ekologická opatření při těžbě a úpravě hnědého uhlí
 • Demonstrační projekt na VŠCHT v Praze - Zachycování CO2 ze spalin
 • E-learningové kurzy – na téma problematiky globálního oteplování a změny klimatu a problematiky nových ekologických technologií pro výrobu kapalných paliv
 • Letní škola středoškolských učitelů chemie – tato akce má za cíl seznámit středoškolské profesory chemie s nejnovějšími poznatky vývoje v zajímavých oblastech chemických disciplín, ochrany životního prostředí, potravinářské chemie a chemického inženýrství

Výsledky

Interaktivní vědecká trasa “Carbon Discovery Trail“ v areálu Reiche Zeche ve Freibergu informuje o budoucnosti transformace uhlíkového stopy v Krušnohoří. Je určena pro širokou veřejnost a hlavně pro středoškoláky (v němčině, češtině a angličtině).
Témata výstavy:
• Co je uhlík?
• Uhlíkové dilema
• Potřebujeme uhlíkovou revoluci!
• Technologie pro uhlíkovou transformaci
• Inovace pro udržitelné produkty

Webové stránky projektu:

http://www.erz2020.cz/

Fotografie:

© Martina Černá – Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
© Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.