4 města zachraňují přes hranice

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

2.281.411,13 EUR

Doba realizace projektu:

12.10.2015 - 31.03.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Město Liberec (Lead-partner)
  • Město Hrádek nad Nisou (projektový partner 1)
  • Město Zittau (projektový partner 2)
  • Město Herrnhut (projektový partner 3)

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi hasičskými sbory z Krásné Studánky, Rennersdorfu a Herrnhutu. V rámci efektiv-nější ochrany lokálního obyvatelstva, jejich majetku a ochrany životního prostředí bylo zapotřebí odstranění komunikačních bariér, podpora práce s mládeží a vývoj strategií pro přeshraniční zásahy při požárech a katastrofách.

Aktivity projektu:

  • Společná cvičení všech projektových partnerů, zaměřená na různé oblasti, jako je například zásah na vodě.
  • Společné výjezd hasičské mládeže, kde spojený s vzájemnou výmněnou zkušeností a seznámením. Mimo jiné také soutěže v hasičském sportu.
  • Hasičské sbory si díky projektu pořídili novou hasičskou techniku. V Krásné Studánce, Rennersdorfu a Herrnhutu byly zrekonstruovány hasičské zbrojnice.

Webové stránky projektu:

www.liberec.cz (LP)

https://www.hradek.eu/ (PP1)

https://www.herrnhut.de/ (PP3 - německy)

Fotografie:

© Ing. arch. Vojtěch Šrut (Liberec)
© Jaromír Mottl (Hrádek nad Nisou)
© Feuerwehr Zittau
© Alexander Kändler (Herrnhut)