Pomoc nezná hranic

 

Projekt je ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

863.886,35 EUR

Doba realizace projektu:

16.09.2015 - 30.06.2018

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Správa města Marienberg (Lead-partner)
  • Město Most (projektový partner 1)
  • Obec Hora Svatého Šebestiána (projektový partner 2)
  • Obec Kalek (projektový partner 3)

Obsah:

Společným cílem projektu bylo zlepšení požární ochrany na obou stranách hranice a zintenzivnění spolupráce mezi českými a německými hasiči.

  • Dne 25. května 2018 byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice v Satzungu.
  • Pořízení vozidel a techniky pro dobrovolné hasiče z Mostu a Kalku
  • Společná přeshraniční cvičení
  • Workshopy ke zhodnocení výsledků, jakož i plánování budoucí spolupráce projektových partnerů
  • Camp pro mládež v Marienbergu v roce 2018
  • Odbourávání bariér a prohloubení vzájemných vztahů – a to i mimo oblast požární ochrany.

Webové stránky projektu:

www.marienberg.de

http://www.obeckalek.cz/ (PP3)

Fotografie:

© Správa města Marienberg