CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

257.472,10 EUR

Doba realizace projektu:

11.03.2016 - 30.09.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Karlovarský kraj (Lead-partner)
 • Město Cheb (projektový partner 1)
 • Zemský kraj Vogtland (projektový partner 2)
 • Euregio Egrensis (projektový partner 3)

Obsah:

Základní myšlenka projektu vyplynula z pozitivních zkušeností kooperačních partnerů z realizace projektu CLARA 2 (v letech 2010-2013). Cílem projektu je zintenzivnit přeshraniční spolupráci sousedních regionů na úrovni správních orgánů v 7 konkrétních oblastech. Jedná se o průřezový přístup k přeshraničním tématům, které se dotýkají veřejné správy, tj. o témata, která mají bezprostřední dopad na život občanů na obou stranách hranice.

Jde o tato témata:

 • civilní ochrana
 • cestovní ruch a lázeňství
 • vzdělávání mladých a sociální oblast
 • moderní veřejná správa a informační systémy
 • regionální rozvoj a územní plánování
 • ochrana životního prostředí
 • doprava

Realizace projektu bude mít významně pozitivní dopad na stávající i budoucí spolupráci mezi aktéry v Karlovarském kraji, v Sasku a na ostatní klíčové partnery veřejné správy v celém zájmovém území. Projekt zahrnuje široké spektrum oblastí veřejné správy s přeshraničním významem a bude realizován v tematických celcích formou pracovních skupin, workshopů a konferencí.

Společnými silami bude podpořen udržitelný a koordinovaný rozvoj společného přeshraničního území. Díky zlepšení spolupráce patřičných orgánů dojde k usnadnění řešení přeshraničních otázek.

Výsledky:

 • "Projekt CLARA3 je projektem, který má velmi široké portfolio. Počínaje cestovním ruchem, přes životní prostředí a civilní obranu, konče tématy školství, regionálního rozvoje, moderní veřejnou správou. Tím, že se většina projektových partnerů (zejména těch, kteří řeší řízení projektu) zná osobně již delší dobu, jsme spolu schopni komunikovat jak formálně, tak i neformálně. Za dobu, kdy byl tento projekt realizován (a i za roky předchozí), jsme se od sebe mnohému naučili. S určitou nadsázkou lze říci, že v rámci intenzivní spolupráce se např. ukázalo, že větší puntičkáři mohou být někdy i Češi než Němci. A Češi zase zjistili, že i Sasové se dokáží zasmát sami sobě a mají občas i černý humor."
  Jana Bělohoubková, Karlovarský kraj
 • "Omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji"
 • "Přeshraniční regionální inovační strategie Karlovarského kraje a Svobodného státu Sasko"

Webové stránky projektu:

http://sasko.clara3.eu/

Fotografie:

© Jana Bělohoubková