VODAMIN II

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

2.593.473,54 EUR

Doba realizace projektu:

21.09.2016 - 31.10.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Palivový kombinát Ústí Státní podnik (Lead-partner)
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita (projektový partner 1)
 • TU Bergakademie Freiberg (projektový partner 2)
 • Hochschule Zittau Görlitz (projektový partner 3)
 • SAXONIA - Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH (projektový partner 4)

Obsah:

Společným cílem projektu bylo přispět k ochraně povrchových a podzemních vod v regionech Krušných hor a Horní Lužice, které byly po staletí ovlivňovány těžbou. Důležitá byla zejména stabilizace vodní bilance. Přeshraniční charakter těchto těžebních oblastí vyžadoval úzkou technickou spolupráci a intenzivní transfer informací mezi saskými a českými výzkumnými týmy.

V rámci projektu byly stěžejní přesné analýzy důlních vod, především analýza škodlivých látek a další možnosti využití.

Výsledky projektu:

Monitorování důlních vod

 • dokončení analytických vrtů v České republice za účelem stanovení kvalitativních chemických parametrů podzemní a důlní vody v těžební oblasti.

Využití geotermální energie

 • využití důlní vody je rozumným zdrojem zásobování tepla a chladu se sníženým obsahem CO2.
 • předmětem výzkumu byla následující místa:
  • Freiberg: důl „Reiche Zeche“, zámek Freudenstein, okresní nemocnice.
  • Ehrenfriedersdorf: Střední škola „Schule des Friedens", areál v blízkosti prohlídkového dolu.
 • v projektové oblasti, především na české straně je nevyužitý potenciál.
 • lepší efektivnosti objektů je nutná ke zvýšení konkurenceschopnosti.
 • vhodné nátěry pro snížení usazenin.

Ochrana vody v souvislosti s kontaminovanými místy:

 • v povodí Freiberské Muldy již byly dosaženy určité výsledky v oblasti lepšího utěsňování důlních výsypek, které mohou do vodních útvarů přenášet těžké kovy a další škodlivé látky.
  • základ: projekt SAXONIA zaměřený na kontaminovaná místa, údaje ze zemské měřící sítě pro útvary povrchových vod Freiberské Muldy a útvary podzemních vod Horní Freiberské Muldy.
 • vypracování plánu opatření pro sledování kvality vody ve Freiberské Muldě.
 • studie proveditelnosti využití vyvinutých krycích systémů pro rekultivaci dalších hald odpadních hornin v Krušných horách s ohledem na plánované následné využití.

Publikace:

Webové stránky projektu:

https://vodamin2.pku.cz/cs/vodamin-ii-potencialy-nebezpeci-a-vyuziti-dulnich-vod-pro-zkvalitneni-preshranicni-ochrany-vod-1/ (společný web)

http://ict.vsb.cz/ (PP1)

https://geothermie.iwtt.tu-freiberg.de/ (PP2)

https://www.saxonia-freiberg.de/ (PP4)

Fotografie:

© Dr. Thomas Grab, Eva Stoupová