Zintenzivnění bezpečnostních opatření v pohraničním prostoru, zejména v oblasti drogové kriminality a dalších projevů kriminality páchané v dopravě

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.584.121,80 EUR

Doba realizace projektu:

08.10.2015 - 31.12.2019

Obsah:

Projekt byl zaměřen na posílení a vybudování přeshraniční spolupráce a na podporu společného rozvoje příhraniční oblasti. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti a efektivnější spolupráce v česko-saském pohraničí pomocí společných dopravně-policejních opatření v oblasti osobní a nákladní dopravy, drogové prevence a obecné přeshraniční kriminality.

Výsledky projektu

 • provádění společných rozsáhlých kontrol Interreg VA v česko-německém pohraničí
 • hospitace u dopravní policie v Mostě
 • pokročilé školení o dopravních kontrolách se zaměřením na drogovou kriminalitu
 • závěrečná akce projektu Interreg VA 2. prosince 2019

Pořízení potřebného kontrolního vybavení a vozidel:

Policejní ředitelství Chemnitz

 • Čtyři policejní motorky s integrovanou speciální technikou pro identifikaci drog, zkoumání dokladů a technických závad
 • jedno kontrolní vozidlo se speciálním technickým vybavením včetně přívěsu

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

 • Jedno speciální kontrolní vozidlo
 • dvě policejní motorky (BMW)

Policejní ředitelství Zwickau

 • peciální kontrolní vozidlo
 • speciální kontrolní a naváděcí vozidlo

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

 • Speciální vozidlo pro kontrolu silničního provozu
 • speciální sledovací vozidlo s termovizní kamerou
 • speciální vozidlo Schengenbus

Webové stránky projektu:

https://www.polizei.sachsen.de (německy)

Fotografie:

© Ivana Moučková
© Andreas Möhring