Nové cesty komunální spolupráce v prostoru Euregia Egrensis

 

Finanční podpora EU (EFRR):

243.498,12 EUR

Doba realizace projektu:

4.6.2018 - 31.12.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Stadt Bad Lobenstein (Lead Partner)
  • Mikroregion Sokolov-východ (projektový partner)
Obsah:

  • projekt se snaží propojit zúčastněné obce v odborné rovině
  • za tímto účelem se počítá s výměnou zkušeností na všech úrovních obecní správy
  • v rámci pracovních skupin a studijních cest budou vyhodnoceny podobnosti a rozdíly v komunální oblasti
  • do realizace projektu budou zapojeny i další místní a regionální organizace (např. spolky, školy, firmy), které budou taktéž vybízeny k přeshraniční spolupráci
  • také obyvatelé zúčastněných obcí se do projektu bezprostředně zapojí díky německo-českým lidovým slavnostem

Webové stránky projektu:

Fotografie:

© Ines Huff