AD FONTES

 

Finanční podpora EU (EFRR):

437.809,88 EUR

Doba realizace projektu:

13.5.2016 - 30.9.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Asociace TOM ČR (Lead-partner)
 • Umweltzentrum Dresden e.V. (projektový partner 1)
 • Erzgebirgsverein e.V. (projektový partner 2)
 • Domino-Soziale Projekte Zittau e.V. (projektový partner 3)

Obsah:

 • Hlavním cílem projektu je vytvořit, realizovat a následně zajistit udržitelnost celkem osmi vzdělávacích výchovných programů – tzv. modulů, a to formou spolupráce koordinátorů a lektorů všech partnerů.
 • Výukové programy jsou zaměřeny především na environmentální výchovu (EVVO). Důraz je kladen na poznání formou prožitku, praktické vyzkoušení dovedností, zapojení všech smyslů a rozvíjení tvořivosti a fantazie. Výukové programy je možné využít při naplňování školních vzdělávacích programů.
 • Dalším cílem jsou česko-německá setkávání dětí, mládeže a dospělých lidí.
 • V nově vznikajícím Středisku environmentální výchovy v Opárenském mlýně v Ústeckém kraji, nedaleko česko-německé hranice, mají účastníci možnost během 3 až 5 dní poznat lokální ekosystém, vznik a vývoj zdejší krajiny, život v prostředí mlýna v 19. století nebo život praprababiček a využití síly vody.
 • V Krušnohoří má cílová skupina možnost poznat historicky významné milníky a bude jim nabídnutá možnost ponořit se do různých říší - bažin, vodních tvorů, nor nočních tvorů. Poznatky a znalosti budou předávány věku odpovídající formou, zážitkově a interaktivně. Smyslem je především podnítit a zlepšit povědomí o projektových tématech.
 • Při přeshraničních setkáních jsou výše zmíněné moduly doplněny navíc multikulturní komunikací, vyznačující se poznáním toho druhého a zanecháním dojmů až po navázání, v nejlepším případě trvalých kontaktů.

Výsledky projektu:

 • V projektu jsme společně s partnery vytvořili 8 edukativních dvojjazyčných modulů zaměřených na environmentální/ekologickou tématiku, včetně metodik.
 • K srpnu 2019 se projekt nachází lehce za svou polovinou a bylo už realizováno devět z celkově třiceti plánovaných vzdělávacích akcí (10 českých skupin, 10 německých skupin, 10 česko-německých skupin).
 • Projektoví partneři se celkem šestkrát sešli u drážďanského partnera na workshopech zaměřených na know-how místního spolku.

Webové stránky projektu:

http://adfontes.a-tom.cz/cs/

Fotografie:

© TOM Dakoti, Česká Lípa