Naše světové dědictví - hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

863.279,02 EUR

Doba realizace projektu:

21.4.2016 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) an der TU Bergakademie Freiberg (Lead-partner)
 • Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V. (projektový partner 1)
 • Internationale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie und Ökonomie gGmbH (INA), Institute Heritage Studies (IHS) (projektový partner 2)
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (projektový partner 3)
 • Národní památkový ústav, ú. o. p. Ústí nad Labem (projektový partner 4)
 • Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. (projektový partner 5)

Obsah:

 • Potenciál Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO je pro projekty zabývající se vzděláváním jedinečný. Především mladí lidé uvědomělí tohoto společného světového a kulturního dědictví ho mohou pak společně chránit a zachovat.
 • Společně se specializovanými pedagogy a spolky je vytvářen přeshraniční vzdělávací koncept pro školy a mimoškolní vzdělávací instituce, ale také pro univerzity, s cílem znovuoživení a zviditelnění hornické historie i v přeshraniční rovině.
 • Naše světové dědictví je platforma pro všechny cílové skupiny.

Výsledky projektu

Jsme světovým dědictvím – a můžeme být na to hrdí! Zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO dne 6.7.2019 v Baku svědčí nejen o mimořádných úspěších krušnohorských horníků v minulosti, ale především o neúnavném úsilí lidí z regionu po dobu několika desetiletí o to, aby toto jedinečné historické dědictví bylo zachováno i pro budoucí generace.

 • Vzdělávací moduly pro všechny cílové skupiny
 • Dvojjazyčná interaktivní mapa s informacemi k památkám https://fzp.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=97c414960e584047a065556d2a6c7abe
 • Pracovní listy zejména pro podporu předmětu dějepis na základních školách a gymnáziích
 • Videa, která seznámí s dobýváním rud v Krušných horách, a s typy montánních památek, s nimiž se lze setkat v krajině i podzemí. http://www.montanregion.cz/de/aktuelles.html
 • V letních semestrech 2017/2018 a 2018/2019 byl pro studenty oboru Historické vědy FF UJEP otevřen povinně volitelný kurz s názvem „Montánní region Krušnohoří a jeho role ve společenském a kulturním transferu mezi Čechami a Saskem“. Studenti se seznámili s historickým významem Krušnohoří a rolí při kulturní výměně.
 • Přednáškový cyklus v rámci Univerzity třetího věku na UJEP v Ústí (U3V) věnovaný hornické oblasti Krušnohoří
 • Prezentace z workshopů, vzdělávání učitelů, publikace
 • Sborník ze zahajovací konference 19. června 2017 s tématem „Naše světové dědictví – zprostředkujme společně montánní historické dědictví v Krušnohoří/Erzgebirge“
 • Zpráva ze setkání „Náš region – Naše dědictví – Kdo jsme a co chceme“ v rámci akce 26. ledna 2018 naleznete zde (německy)
 • Zpravodaj z února 2020

Webové stránky projektu:

http://fv-montanregion-erzgebirge.de/ (PP1 - německy)

https://www.npu.cz/erzgebirge (PP4)

http://www.montanregion.cz/cs/aktualne.html

Sociální sítě:

Facebook - Unser WeltErbe (německy)

Instagram - Unser WeltErbe (německy)

Fotografie:

© Katharina Jesswein/IWTG
© Anna Golm/Förderverein Montanregion Erzgebirge e. V.