Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností

 

Finanční podpora EU (EFRR):

447.482,73 EUR

Doba realizace projektu:

15.04.2016 - 31.05.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Západočeská univerzita v Plzni (Lead-partner)
 • Technische Universität Chemnitz (projektový partner)

Obsah:

 • Oba projektoví partneři se rozhodli vytvořit společný studijní program, díky kterému budou zapojení studenti rozvíjet z části společně v příhraničních týmech jednak své odborné znalosti, praktické dovednosti, ale rovněž jazykové kompetence, čímž vzroste jejich hodnota na trhu práce zejména pak příhraničním regionu
 • Díky této spolupráci získá cílová skupina kontakty a vazby na pracovníky, pedagogy, studenty vysokoškolských pracovišť, školy a jiné instituce na druhé straně hranice řešící problematiku pohybové aktivity a zdravého životního stylu jako preventivního faktoru civilizačních chorob
 • V rámci výuky povinných předmětů společného studijního programu je plánována příprava, realizace a evaluace projektového vyučování s využitím moderních technologií na zainteresovaných základních školách Karlovarského kraje a regionu Chemnitz
 • Studijní plán společného studijního programu „Pedagogika pohybové prevence“ je nastaven tak, aby jeho absolventi byli kvalifikovaní a nadstandardně připraveni na přeshraniční trh práce s vazbou zejména na příhraniční region díky nastavení průběhu studia
 • Tento studijní program nabízí možnost absolvovat rozdílné předměty obou vysokých škol v rámci jednoho studia a tím výrazně posílí kompetence jeho absolventů
 • Každá z partnerských stran má k dispozici odborníky z jiných oborů, kteří ovšem v rámci mezinárodního týmu jsou schopni garantovat výše uvedený tzv. Double degree studijní program


Cíle projektu

 • Nejen akreditačně, ale i fyzicky připravit nový společný přeshraniční navazující magisterský studijní program typu double degree (prestižní studium) s názvem „Pedagogika pohybové prevence“
 • Předpokladem je, že do studijního programu za dobu realizace projektu bude zapsáno celkem 40 studentů, budoucích absolventů se znalostmi, dovednostmi a kompetencemi speciálně zaměřených na příhraniční region
 • Každý z absolventů získá jak český titul Mgr. (magistr), tak německý M.Sc. (Master of Science)
 • Kromě praktických zkušeností nabytých z projektového vyučování na základních školách v rámci výuky, získají studenti praxi ve zpracovávání výsledků testování a měření s ostatními studenty v ročníku z obou stran hranic

Shrnutí aktivit a výsledků

 • Realizace pilotního ročníku (od září 2018 – akad. rok 2018/19) již akreditovaného studijního programu zahrnovala vytvoření česko-saských týmů participujících studentů, kteří společně vytvořili obsah projektového vyučování určené pro děti mladšího školního věku ze základních škol Karlovarského kraje a regionu Chemnitz
 • 1. Workshop – únor 2019 v Karlových Varech
 • Pro přípravu projektového vyučování byly na obou stranách hranic určeny vyučovací jednotky sloužící k návrhu a přípravě PV ve spolupráci s odbornými pracovníky (mentory)
 • Na 1. workshopu předložili studenti své návrhy, které prošly následnou korekcí, v rámci teambuildingových aktivit studenti vytvořili a prezentovali své výstupy
 • Všichni zúčastnění na 1. workshopu se teoreticky a prakticky seznámili s používáním fitnáramků (hodinek) při všech aktivitách s tím spojených
 • Schválenou verzi projektového vyučování implementovali studenti do vyučovací jednotky v rámci projektového týdne v červnu 2019 na obou stranách hranic
 • Vletním semestru nás svou přítomností poctilli v rámci výměnné stáže studenti z TU Chemnitz, kteří u nás absolvovali 2 nejen teoretické, ale zejména praktické moduly, které byly pro jejich budoucí příležitosti velice přínosné.
 • Následují nově přijatí studenti do akad. let 2019/2020 a 2020/2021

Webové stránky projektu:

http://doubledegree.ktv-plzen.cz

Fotografie:

© Mgr. Luboš Charvát a kol.