Závody saských a českých škol ProJETÍ světa elektromobility s vodíkem

 

Finanční podpora EU (EFRR):

698.375,80 EUR

Doba realizace projektu:

30.01.2017 - 30.06.2022

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Technische Universität Chemnitz (Lead-partner)

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (projektový partner 1)

  • České vysoké učení technické v Praze (projektový partner 2)

Obsah:

Udržitelný vzdělávací program pro žáky a vytvoření přeshraniční spolupráce saských a českých středních/vysokých škol pro žáky ve věku 15 do 18 let.

Cíle projektu:

  • Nadchnutí žáků pro STEM-obory
  • Vzdělávání odborně vzdělané mládeže pro obsazení pracovních míst
  • Zvýšení povědomí žáků o obnovitelných zdrojích energie
  • Mezikulturní mosty mezi saskými a českými školami
  • Budování přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Saskem a Českem

Akce:

1. závod: 23.11.2019 v Děčíně (Armex Sportcentrum, Maroldova 1279/2)

2. závod: v přípravě

3. závod: v přípravě

Webové stránky projektu:

www.hydro-race.eu

https://www.tu-chemnitz.de/

Fotografie:

© TU Chemnitz, Professur ALF