OdCom - Objektivizace stížnosti na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji - příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků

 

Projekt ukončen

Finanční podpora EU (EFRR):

1.527.125,38 EUR

Doba realizace projektu:

28.08.2015 - 30.06.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Technische Universität Dresden (Lead-partner)
 • Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (projektový partner 1)
 • Leibnitz-Institut für Troposphärenforschung e.V. (projektový partner 2)
 • Český hydrometeorologický ústav (projektový partner 3)
 • Ústecký kraj (projektový partner 4)
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (projektový partner 5)
 • Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz (projektový partner 6)

Obsah:

 • Hlavní náplní projektu je zmapovat množství pachových a škodlivých látek v ovzduší a zhodnotit jejich možný vliv na zdraví obyvatelstva jak v České republice, tak v Sasku. Na základě získaných dat bude problematika včetně informací o případném nebezpečí objasněna veřejnosti.
 • Hlavní aktivity:
  • Měření škodlivých látek a přítomnosti zápachu v ovzduší
  • Prověření možných vlivů zničištěného ovzduší na lidské zdraví
  • Zpracování odborného doporučení pro příslušné orgány

Fotografie:

© Martin Otto, Anja Zscheppang, Helena Plachá