Modernizace historického přeshraničního silničního spojení Bad Elster S306 - Hranice III/2172

 

Finanční podpora EU (EFRR):

6.479.939,01 EUR

Doba realizace projektu:

14.06.2017 - 31.03.2021

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

  • Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen (Lead-partner)
  • Stadt Hranice (projektový partner 1)
  • Krajská správa a údřžba silnic Karlovarského kraje, p.o. (projektový partner 2)

Obsah:

Cílem projektu je vybudování moderního, a bezpečného silničního spojení mezi saským městem Bad Elster a nejzápadnějším českým městem Hranice. Bývalá silnice neodpovídala kvůli své malé šířce, ostrým zatáčkám a mnoha zúženým úsekům požadavkům na současnou dopravu.

Díky lepšímu napojení na nadregionální silnice, cyklostezky a turistické trasy vytvořila realizace také příznivější podmínky pro podporu přeshraničního cestovního ruchu a sousedské výměny mezi oběma regiony.

Výsledky projektu:

Plánovaný úsek: z místní časti Bad Elster - Bährenloh až k hraničnímu přechodu na S 306 s přímým napojením na silnici III/2172 u křižovatky ul. Ašská v Hranicích.

  • obnovení povrchu a rozšíření na 5m,
  • optimalizace trasy a její napojení na současnou silniční síť.

Akce:

  • 27.03.2019 Společné slavnostní zahájení stavby
  • 23.12.2020 zprovoznění celé trasy
  • 27.07.2021 Slavnostní akce k závěru projektu

Webové stránky projektu:

https://www.mestohranice.cz/ (PP1)

Fotografie:

Fotky 1-2: Stav silnice před stavbou.
Fotky 3-5: Zahájení stavby a stavební práce.
Fotka 6: Otevření silnice v pandemických podmínkách 23. 12. 2020
Fotka 7: Společné slavnostní ukončení projektu na hraničním přechodu Bad Elster/Hranice 27.07.2021.
Fotky: 8-10: Fotky nové silnice a hraničního přechodu.

© Elke Magera
© Milada Dudková
© Oliver Biastoch