Turistika s výhledem

 

Finanční podpora EU (EFRR):

1.686.462,08 EUR

Doba realizace projektu:

01.09.2015 – 30.06.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Tourismusverband Sächsiche Schweiz e.V. (Lead-partner)
 • České Švýcarsko, o.p.s. (projektový partner 1)
 • Destinační agentura České středohoří, o.p.s. (projektový partner 2)

Obsah:

Podpora trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v přeshraničních destinacích Českosaského Švýcarska a Labské cyklostezky prostřednictvím

 • koordinovaného přeshraničního marketingu (klasický, online)
 • aktivní a kontinuální práce s médii
 • podpory šetrné dopravy a přeshraničních stezek
 • vypracování dlouhodobé strategie udržitelnosti

Výsledky projektu

 • koncept a realizace klasických reklamních kampaní
  • celkem v 10 českých městech, Berlíně a Lipsku více než 900 velkoplošných reklam, CLV a plakátů
 • koncept a realizace klasických reklamních kampaní
  • celkem více než 20 tiskovin pro turisty a drobných suvenýrů
 • koncept dlouhodobé a udržitelné strategie pro sociální média a realizace
  • vyrobeno a zpropagováno celkem 31 videoklipů + online kampaně všech 3 kooperačních partnerů v letech 2017-2019
 • společná příručka Corporate Design
 • média a publicita
  • např. Tourismusverband Sächsische Schweiz: 3 skupinové tiskové cesty, 42 mediálních informací, 35 příspěvků na blog, 21 informativních návštěv, 312 dotazů z tisku
 • podpora ekologické dopravy
  • 21 tabulí podél Dráhy národního parku, značení, informační tabule, hřiště na Labské cyklostezce
 • workshopy, exkurze, jazykové kurzy
  • více než 60 česko-německých akcí
 • informační linka Labské cyklostezky

Webové stránky projektu:

https://www.ceskesvycarsko.cz/ (dvojjazyčně)

https://www.saechsische-schweiz.de/ (dvojjazyčně)

Fotografie:

© Stefan Schäfer (mj.)