Zapojte se!

Program spolupráce žije z aktivit projektových partnerů. Na tomto místě naleznete informace o akcích a výzvách pro všechny, kteří se chtějí podílet na rozvoji dobré spolupráce Čechů a Němců.

Natoč video a vyhraj!

Image

Na výroční konferenci 2018 se chceme podívat na podpořené projekty Vašima očima – v krátkých filmech, které Vy sami natočíte. Je to zcela jednoduché: nemusíte být žádný profesionál a koneckonců – mobily máte stejně vždy po ruce…

...a Vaší odměnou budou zajímavé ceny, jako např. roční vstupenka do Německého muzea hygieny v Drážďanech, nabídky na stáže, vstupenky do štoly Johannes a dolu Mauritius, abonentka Hudebního mostu Praha – Drážďany Collegia 1704 na sezónu 2018/2019, VIP vstupenky do Programmkina Ost v rámci česko-německých kulturních dnů 2018 v Drážďanech, rodinná vstupenka do Dopravního muzea Drážďan, a další skvělé ceny.

Filmařem může být každý –ať příjemce nebo ne

My: Známe pouze čísla a fakta, kontrolujeme projekty, rukama nám procházejí neustále hromady papírů a nejednoho žadatele občas doženeme k zoufalství. Vy: Vidíte výsledky – prožíváte příběhy veselé, vážné, významné, mezilidské, malé, velké nebo zažíváte cokoliv jiného, co se děje v projektu, do kterého jsou zapojeny dvě země. A přesně to chceme ukázat na sociálních sítích a na výroční konferenci!

A proto nezáleží na tom, zda jste účastníky projektu nebo s projektem nemáte nic společného, zda jste žáci, studenti nebo senioři – každý se může do soutěže zapojit a může natočit video! A pokud tak činíte poprvé, jste na tom jako my. I my jsme se odvážili jedno video natočit:

Soutěž – jak si to představujeme?

Jednoduše. Videa zveřejní Společný sekretariát na YouTube , kde budou moci být hodnocena všemi uživateli. Šest nejlépe ohodnocených videí bude představeno na výroční konferenci, jejíž účastníci zvolí absolutního vítěze! Všech šest finalistů obdrží ceny z dotačního území. Neváhejte a posílejte od 9. 4. do 30. 6. 2018 Vaše videopříspěvky.

Téma pro Vaše video – naše projekty jsou hvězdy!

Žijeme v Evropském roce kulturního dědictví 2018. Ukažte nám, jak se kulturní dědictví odráží v našich projektech:

 • Lidé - jejich znalosti a dovednosti v souvislosti se společným dědictvím (vzdělávání a trávení volného času)
 • Krajina - krajina jako společné dědictví, její proměna, zodpovědné a udržitelné zacházení s ní
 • Tradice - udržovat společné tradice nebo je teprve objevovat

Vhodný projekt pro natočení Vašeho videa najdete rychle:

 • Klasika
  V rubrice Financované projekty naleznete fotografie a další údaje k projektům včetně termínů akcí a kontaktních osob. Další projekty průběžně doplňujeme. Vyberte si, co se Vám bude líbit.
 • Pro místní patrioty
  V každém koutku dotačního území narazíte i na spoustu tzv. malých projektů, které slouží zejména k setkávání místních lidí. Spojte se s Vaším euroregionem v Čechách nebo v Sasku, kolegové Vám jistě dají tipy na zajímavé projekty.
 • Pro úřednické typy
  Přehled všech podpořených projektů naleznete v Seznamu projektů. Zde jsou uvedeni všichni kooperační partneři i výše dotace z prostředků EU. Zkrátka ráj pro milovníky čísel.
 • Pro kreativce
  Třeba již znáte nějaké zajímavé společné aktivity Čechů a Sasů, které byly podpořeny z prostředků EU a které stojí za zmínku. Sem s nimi! Natočte výsledky této spolupráce!

Postup – jak se moje video dostane na internet?

Cesta je krátká a jednoduchá:

 • rozhodnout se pro účast
 • vybrat si projekt nebo téma
 • nabít si mobil nebo foťák
 • natáčet video
 • celé dílo na počítači dokončit, uvést do vhodného formátu (např. MP4) a uložit
 • soubor zaslat prostřednictvím nějakého uložiště (např. úschovna) na kontakt@sn-cz2020.eu , nebo poštou na flash disku nebo CD na adresu Společného sekretariátu

A teď už je to na nás. My Váš film zveřejníme na kanálu YouTube Programu spolupráce a zašleme Vám link, který můžete šířit dále např. na sociálních sítích.

Reklama – šiřte soutěž dál!

Chtěli bychom ukázat, co vše se děje a vzniká ve spolupráci Česka a Saska. Podpořte proto tuto myšlenku svým nadšením i Vy, informujte o naší soutěži např. přátele, kolegy v práci nebo ve spolcích, zveřejněte náš plakát a rozdávejte letáky . Rádi Vám vytištěné dokumenty zašleme.

Podmínky účasti – aneb co je vytištěno malými písmeny

Zapamatujte si třikrát tři:

 • 3 minuty jako maximální délka příspěvku
 • 3 tematické okruhy: lidé – krajina – tradice
 • 3x Evropa: ve videu zmiňte Evropu slovně, logem EU a logem Programu spolupráce

Společný sekretariát zveřejní videopříspěvek na youtube.com a použije jej v rámci publicity programu. Pokud budou na videu patrné osoby nebo jména, je třeba, aby dotčené osoby udělily souhlas se zveřejněním. Účastníci jsou oprávněni zasílat do soutěže pouze videa, u kterých byl takový souhlas udělen. Zasláním videopříspěvků účastníci soutěže potvrzují, že disponují potřebnými souhlasy jmenovaných příp. zobrazených osob, resp. jejich zákonných zástupců v případě dětí.

A úplně na závěr – stručně k výroční konferenci

Výroční konference se bude konat dne 5. 9. 2018 v Krušnohoří. Vhodné místo právě hledáme. Termín konání si již můžete zanést do Vašeho kalendáře, a pokud se chcete zúčastnit, napište nám na kontakt@sn-cz2020.eu a my Vám zarezervujeme místo. O dalších detailech Vás budeme průběžně informovat.

Podpořili nás:

Image