9. 1. 2018 - zahajovací seminář pro příjemce dotací

Dne 9. 1. 2018 se koná zahajovací seminář pro všechny projekty schválené Monitorovacím výborem v prosinci 2017, kde se příjemci dozví důležité informace k realizaci svých projektů.

Místo konání

Saská rozvojová banka (konferenční sál)
Pirnaische Straße 9
01069 Drážďany

Prezentace ke stažení

Prezentace nebudou poskytnuty v tištěné podobě. Prosíme účastníky semináře, aby si je v případě potřeby vytiskli a vzali na seminář s sebou.