Handmade Nature - Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor - Erzgebirge

 

Finanční podpora EU (EFRR):

752.485,34 EUR

Doba realizace projektu:

06.01.2017 - 31.12.2020

Kooperační partneři a kontaktní osoby:

 • Naturschutzzentrum Erzgebirge GmbH (Lead-partner)
 • Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace (projektový partner)

Obsah:

Cílem projektu bylo přispění k zachovávání biologické rozmanitosti v různorodých kulturních krajinách na obou stranách hranice. U kulturních krajin se jedná o bývalé zemědělské nebo rybářské plochy jako horské louky, přírodě blízké rybníky, sady a tradiční zahrady.

Zachováním těchto krajin se zajistí i ochrana lokálních a vzácných druhů rostlin a zvířat.

Ovocní sady

 • obnova ovocního sadu u centra ochrany přírody
  • instalace bidýlek pro dravce a budek pro lasice nasazených proti hrabošům
  • vysazení 41 ovocných stromů
  • ochranní nátěr stromů
 • nová louka a oprava starého ovocného sadu v Zooparku Chomutov
 • určení a značkování zatím nejistých druhů jabloňí, hrušňí a švestek českými a německými pomology

Monitoring zmije obecné

 • zmapován byl výskyt zmije obecné v okolí Fichtelbergu a Klínovce, navazující na dřívější výzkumy
 • předány byly data na orgány ochrany životného prostoru
 • srhnutí na youtube
 • realizace opatření ke zlepšení stavu biotopů v Zechengrundu u Oberwiesenthal
  • vytvoření hromady mrtvého dřeva a prořezávání dřevin

Sanace rybníku

 • revitalizace rybníka jako teniště obojživelníků v centru ochrany přírody Krušné hory.
 • renatulizace a sanace v Zooparku Chomutov

Zvyšování povědomí veřejnosti o této problematice

 • akční dny pro děti a dospělé
  • německo-české setkání žáků na téma život ptáků na zahradách, v sadech, vodní ptactvo a vodní živočichové.
  • kurzy řezu a roubování ovocných stromů,
  • aktivity zaměřené na určování ovocných odrůd, luční sady, zahradní design, luční hmyz, včelařství.
  • přednáška o obojživelnících v Sasku,
  • výlety na téma lilie ohnivá a zmije obecná.
 • V centru ochrany přírody Krušných hor
  • zřízení naučné zahrady s jezírkem a informačními tabulemi o fauně Krušných hor.
 • V Zooparku v Chomutově:
  • farmářská zahrada s informační tabulí,
  • ukázka včelího úlu pro účely výuky,
  • výstavní záhon s ohnivými liliemi,
  • biotop a informační tabuli na zmijovce,
  • biotop "horská louka".

Monitorování ohnivých lilií

 • mapování výskytu lilie zlatohlavé na Fichtelbergu a Keilbergu (horské louky, kamenité hřebeny, okraje křovin),
 • vyloučení ploch z každoročního kosení za účelem ochrany jejich výskytu,
 • doplnění odborných znalostí projektem FloraLith

Údržba horských luk

 • lesní rekultivace (vykácení 50letého smrkového lesa) v údolí Rauschenbach, čímž se obnoví bývalá horská louka,
 • obnova bývalých druhů horských luk Heudruschovou metodou,
 • výsadba vrbových hnízdišť pro ohroženého sýce rousného v Zechenrgundu, Hermannsdorfer Wiesenu a údolí Rauschenbach
 • odstranění lupiny na Fichtelbergu - prostor pro orchideje a další ohrožené rostliny.

Publikace

Webové stránky projektu:

http://www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de/

Fotografie:

© Maik Mischau, Edelgard Georgi, Ines Schürer
© Berndt Fischer, Zoopark Chomutov, Antje Blohm, Edelgard Georgi
© Roberto Matthes, Jaroslav Zelenka, Jürgen Teucher